Zakładanie spółek

Jak założyć spółkę z pomocą specjalistów ReadyMade?

Zakładanie spółki może trwać nawet do 6 tygodni! Zwłaszcza, gdy organizujesz wszystko samodzielnie. Jeśli chcesz założyć spółkę z o.o., a nie masz wiedzy, jak się do tego zabrać i jak przez to przejść, aby cały proces toczył się sprawnie i bez przykrych niespodzianek, skorzystaj z pomocy profesjonalistów!

Założenie spółki z o.o. z ReadyMade jest proste!

Twoje zadanie będzie polegać tylko na określeniu swoich potrzebjednorazowej wizycie u notariusza, aby podpisać akt notarialny umowy spółki. Nawet wtedy, gdy zakładasz oddział zagranicznego przedsiębiorstwa.

Oczywiście, musisz dysponować kwotą co najmniej 5.000 zł na kapitał początkowy spółki i powołać zarząd: jedno- lub kilkuosobowy, a jeśli zakładasz, że kapitał zakładowy spółki będzie większy niż 500.000 złotych – dodatkowo komisję rewizyjną lub radę nadzorczą. Ale resztę załatwiają za Ciebie specjaliści.

Rejestracja spółki z o.o. i wszystkie formalności zostaw to nam.

Możesz być pewien, że:

  • Otrzymasz wszelkie porady zabezpieczające Twoje interesy, zwłaszcza gdy tworzysz spółkę z kilkoma wspólnikami.
  • Dostaniesz akt notarialny sporządzony zgodnie  z Twoimi wytycznymi, odpowiednio przygotowany i dostosowany do Twoich zamierzeń.
  • Zadbamy, aby Twoja umowa spółki zawierała wszystkie niezbędne elementy.
  • Dopilnujemy, aby zgłoszenie było zgodne z tym, co określa Kodeks Spółek Handlowych, a w sprawach nieuregulowanych – przepisy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa, w Twoim imieniu zarejestrujemy spółkę we wszystkich wymaganych przez prawo instytucjach i urzędach, m.in.: Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym, ZUS-ie.
  • Wystąpimy w imieniu spółki o nadanie numerów identyfikacyjnych; NIP, REGON, VAT oraz VAT – UE.
  • Pozyskamy wszelkie niezbędne decyzje, dokumenty oraz zezwolenia, załatwimy formalności bankowe związane z założeniem konta spółki.
  • Po zakończeniu procesu rejestracji sporządzimy wszelkie pozostałe dokumenty korporacyjne wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych.
Call Now Button