Wsparcie administracyjne

Uwolnij firmę od administracji i zajmij tym, co najważniejsze dla Twojego biznesu!

Outsourcing administracyjny spółki: od pieczątki po zezwolenia i kontakty z urzędami.

Chcesz zmniejszyć koszty administracji w swojej spółce? Nie lubisz wizyt w urzędach? Drażnią Cię coraz większe wymogi formalne instytucji takich jak ZUS, PIP czy US i tendencje do rozszerzania biurokracji?
Męczy Cię konieczność śledzenia przepisów, niezbędna, by Twoja firma działała zgodnie
z prawem? A może pragniesz nareszcie skoncentrować się na rozwijaniu firmy i zadaniach, które przyniosą jej zyski?

Zleć wszystkie czynności administracyjne specjalistom, uwolnij firmę od „papierkowej roboty” i  skup się na tym, co dla Twojej firmy kluczowe!

Jeśli powierzysz nam outsourcing  administracyjny spółki, w ramach usług standardowych otrzymujesz:

  • pośredniczenie w otrzymaniu zezwolenia na pracę,
  • pomoc w uzyskaniu karty pobytu,
  • występowanie z wnioskami o nadanie numeru NIP oraz PESEL,
  • organizację aktualnych wypisów z Rejestrów Handlowych i innych rejestrów,
  • organizację zaświadczeń o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
  • załatwianie wszelkich spraw administracyjnych.

Twoje dodatkowe korzyści:

  • Oszczędzasz na kosztach administracji — zamieniając je z kosztów stałych na koszty zmienne i bardziej elastyczne.
  • W pełni kontrolujesz wydatki, gdyż zawierasz umowę na zasadach ustalonych
    z góry i w zakresie, który Ci odpowiada.
Call Now Button