Księgowość

Zaufaj certyfikowanym księgowym. Zagwarantuj swojej firmie
bezpieczeństwo finansowe, optymalizację kosztów i niższe podatki.

Możesz zatrudniać w firmie księgową lub nawet kilka. Posyłać je na szkolenia, płacić za ich urlopy, ponosić wysokie koszty zatrudnienia i… narzekać na efektywność.
Ale możesz także zrezygnować z księgowości u siebie na miejscu — powierzyć ją księgowym z licencją Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Księgowość dla spółki poza jej siedzibą to wygoda i oszczędność

Przestajesz myśleć, że przepisy się zmieniają, że księgowe muszą być na bieżąco, że rozliczenia muszą być w porządku i trzeba zdążyć z nimi na czas. To już nie jest Twój problem.

Podpisujemy umowę, udzielasz nam pełnomocnictwa i nasi księgowi zajmują się wszystkim. Ty tylko dbasz o to, aby na koncie była kwota, która wynika z rozliczeń. I możesz poświęcić się rozwijaniu swojego biznesu.

Pełna księgowość za 1/10 ceny

Płacąc 10 razy mniej, niż kosztowałaby Cię księgowa na etacie, otrzymujesz w pakiecie:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego, rozliczenia VAT oraz miesięcznych deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także rocznej deklaracji podatku dochodowego i sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 • przygotowywanie informacji podsumowujących oraz raportów wymaganych przez Narodowy Bank Polski oraz Główny Urząd Statystyczny,
 • reprezentowanie Twojej firmy przed urzędami,
 • opracowywanie raportów na potrzeby zarządu, rad nadzorczych, akcjonariuszy, itp.,
 • asystowanie w trakcie kontroli podatkowych i badania spółki przez biegłych rewidentów,
 • przeprowadzenie spółki przez proces likwidacji.

Co więcej, jeśli przenosisz do nas swoją księgowość, zadbamy, by wszystko było w należytym porządku: poprawimy i usuniemy błędy, które powstały na wcześniejszym etapie.

Twoje korzyści:

 • Oszczędzasz pieniądze.
 • Oszczędzasz czas i zmniejszasz swoje zaangażowanie.
 • Optymalizujesz koszty  — otrzymujesz co miesiąc niezbędne informacje.
 • Zapewniasz firmie bezpieczeństwo podatkowe i stabilne podstawy.
Call Now Button