Projekty specjalne

Możesz na nas liczyć nawet w wyjątkowych sytuacjach!
To, co Tobie może sprawić trudność, u nas załatwisz od ręki.

Zmiany wspólników  w spółce, zbycie udziałów, podwyższenie lub obniżenie kapitału początkowego, zmiana zarządu czy likwidacja spółki…

W takich niecodziennych sytuacjach możesz się znaleźć, gdy zarządzasz spółką. Wymagają one szczególnego podejścia, prawniczej wiedzy czy zawarcia nowych umów. Na szczęście, tym, co dla Ciebie jest nowe, my zajmujemy się od lat.

Sporządzanie umów i opiniowanie umów 

Jeśli chcesz, aby Twoje interesy były jak najlepiej zabezpieczone, zleć nam sporządzenie umów lub ich opiniowanie. Ty tylko określasz cele i warunki… i przychodzisz podpisać dokumenty. Cała reszta leży po naszej stronie.

Nasi specjaliści sporządzą i zaopiniują dla Ciebie każdą umowę, a w szczególności umowy nieruchomościowe, umowy agencyjne, umowy programów komputerowych, itp.

 Zapewniamy Ci także kompleksową obsługę w przypadku:

  • zmian w umowach i statutach spółki dotyczących wysokości kapitału zakładowego, uprawnień organów i wspólników spółki, przedmiocie działalności, itp.,
  • negocjacji i postępowaniach sądowych wynikłych ze sporów między spółkami prawa handlowego a jej udziałowcami (akcjonariuszami),
  • transakcji z klientami zagranicznymi, w wyznaczonym przez Ciebie zakresie,
  • transakcji przejęcia i łączenia spółek — transakcji typu M & A, czyli zakupie lub sprzedaży przedsiębiorstw bądź ich składników, przekształceń, podziałów, zbycia udziałów (akcji), przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólników,
  • restrukturyzacji spółek,
  • prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw,
  • sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  • likwidacji spółek.
Call Now Button