Kadry i płace

Przekonaj się, że outsourcing kadr i płac naprawdę Ci się opłaca!

Myślisz, aby zmniejszyć koszty zatrudnienia w swojej firmie? Zacznij od tego, aby prowadzeniem spraw kadrowych i płacowych zajęła się firma zewnętrzna. To oprócz outsourcingu księgowości popularny sposób na oszczędności. Dzięki niemu możesz w swojej firmie usprawnić i poprawić wszystkie działania związane z prawem pracy i naliczaniem oraz rozliczaniem wynagrodzeń, składek i ubezpieczeń.

Wybierz outsourcing kadrowo-płacowy. Kadry i płace przenieś do nas

To wygodne zwłaszcza wtedy, gdy prowadzisz spółkę, która działa na rynku polskim i zagranicznym albo chcesz otworzyć oddział firmy w Polsce. Polskie systemy płacowe różną się od zagranicznych i mogą być bardziej złożone. Przenosząc kadry i płace do nas, nie musisz już tym się martwić.

Decydując się na outsourcing kadrowo-płacowy, otrzymujesz gwarancję wykonania następujących usług:

  • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie listy płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy o dzieło i zlecenia,
  • sporządzanie miesięcznych raportów oraz deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego,
  • ustalanie uprawnień i naliczanie należnych zasiłków chorobowych, zdrowotnych, rodzinnych i innych przysługujących świadczeń,
  • naliczanie potrąceń podatku dochodowego pracowników,
  • przygotowanie umów o pracę oraz innych umów cywilno-prawnych,
  • konsultacje i opracowywanie wypowiedzeń umów o pracę,
  • rozliczanie czasu pracy,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz urlopów,
  • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników.
Call Now Button